14-05-2020  Meddelelse fra bestyrelsen.

Til alle medlemmer af Vejrmosegård Grundejerforening

Vi har i bestyrelsen modtaget henvendelser fra medlemmer, der mener, at den aflyste generalforsamling er et brud
på de demokratiske rettigheder, samt at vi i bestyrelsen ikke vil stå til ansvar for vores beslutninger i årets løb.
Vi ville meget gerne have afholdt generalforsamling som vedtægterne foreskriver, og dermed også gerne stille op
til ris / ros, men da Danmark var - og stadig er - ramt af forbud mod at forsamle sig med mere end ti personer er
der ikke mulighed for at afholde generalforsamlingen. En generalforsamling kan først komme på tale når det igen
bliver tilladt for ca. 100 personer at forsamle sig - dette vil svare til en person pr. husstand.

Desuden har vi modtaget henvendelse fra medlemmer, der ikke vil betale kontingent, idet de ikke mener
at kontingentets størrelse er vedtaget på generalforsamlingen.
Dette er principielt korrekt, men da der ved udløb af fristen for at stille forslag til behandling på generalforsamlingen
ikke var stillet forslag om ændring af kontingentet, fortsætter dette uændret (som det tidligere er sket).
Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til at overholde betalingsfristen for at undgå rykkergebyr.

I øvrigt henviser vi til at formandens beretning, revideret regnskab for 2019 og budget for 2020
(som er uændret i forhold til 2019) er tilgængelige på hjemmesiden.

Pas på jer selv og hinanden i disse corona-tider.  Med venlig hilsen  Bestyrelsen
 


14-05-2020  Åbent brev.
Det er med stor undren at jeg og øvrige beboer har modtaget en opkrævning for kontingent
til grundejerforeningen, da kontingent iflg. Vedtægterne skal vedtages på en generalforsamling.
Da egenkapitalen pr.31/12-2019 udgjorde 105.808kr., og udgifterne sidste. År var på 36.380kr.,
ser jeg ingen grund til at opkræve kontingent før en generalforsamling kan afholdes,
eller bestyrelsen kan oplyse hvilke planer de har med foreningens kapital.
Jeg agter ikke at betale før bestyrelsen løfter sløret for hvad pengene skal bruges til.

NB! Kan bestyrelsen ikke indkøbe et nyt håndboldmål til fællesarealet, det koster ca.1200kr. alt incl. Leveret
Mvh.  Jens Dreisler. Nr.57.

  


Til toppen
Kontakt: snoghoj@gmail.com

Vejrmosegård web opdateret 15-05-20   ha-snoghoj