Velkommen til Grundejerforeningens hjemmeside. 
Her vil du kunne finde alle relevante oplysninger
om grundejerforeningen, og det arbejde der udføres.
Meningen med hjemmesiden er også, at holde beboerne orienteret
om nye ting og tiltag, der sker i vores område samt modtage input fra jer.

Har du en god idé?  Noget du gerne vil lade de andre beboere vide?
Noget du gerne vil stille forslag om i det hele taget?
Så send bestyrelsen en mail:

Kontakt:  Et af bestyrelsesmedlemmerne:  Bestyrelsen

Gæs med gæslinger 18 stk.  plus de store.    (Curt Hoe)        

E-mail adresse til webmaster findes nederst på alle siderne. Brug den, hvis du har kommentarer, eller billeder,
der kan have interesse for os alle - så får det en plads på hjemmesiden. Venlig hilsen, Henning Andersen, nr. 54
 

Kære Alle 
En sidste reminder om at få betalt kontingent til Grundejerforeningen!
Der er stadig næsten 1/4 af vejens beboere der IKKE har betalt trods fristen var 1. Juni.
Har I problemer med overførslen, så henvend jer gerne, så hjælper vi jer.
Vi er large med betalingsfristen i år, grundet den nye måde at gøre tingene på og derfor er der ingen rykkere sendt ud endnu. Men der er ingen af os, der ønsker at rykke mere for det, eller bruge tiden her i sommeren på dette. 

Man kan med fordel sætte det til automatisk betaling 1 gang om året, her skal i bare huske, at betalingen skal laves, så pengene ER på kontoen den 1. juni og ikke først sættes til betaling den 1 juni, da pengene så først vil være på kontoen den 2 juni, hvis ikke man har Danske Bank ligesom foreningen. Venlig Hilsen Bestyrelsen 

Grøn arbejdsdag 17/6-2023   Se under Meddelelser

Referat fra bestyrelsesmøde 30 maj 2023

  Se under Bestyrelsen
17-05-2023      Partytelt sælges 500 kr.   Læs mere under Markedspladsen
Referat fra Generalforsamling 2023 og ekstraordinær på stranden   Se under Generalforsamling
Billeder af de nye træer.   Se under Gallery
Video på hjemmesiden. Nyt fortov

      
Tilmelding til Vejrmosebesked.
Ønsker du email-besked når der er vigtige meddelelser
på hjemmesiden, så tilmeld med:   navn og hus nr.
Tilmelding Vejrmosebesked:  snoghoj@gmail.com
  
    April 2023:  88 tilmeldte husstande.   

         Så er der sået græs afslutning på vores nye fortov.   ( Curt Hoe)

Grundejerforeningens bestyrelse byder
nye tilflyttere velkommen til området med
en velkomsthilsen. For ikke at overse nogen,
opfordres I til at give én i bestyrelsen et praj,
hvis I har fået ny nabo. TAK.   Bestyrelsen

Her er der

 Hjertestartere:
Ud for nr. 27, på vej
Baunegårdsvej 82
Færgegårdsvej 2
samt på Trinity

Husk du kan købe friske fisk for enden af Baunevej.      
Se hjemmeside:

Luftfoto af vores område, fotograferet med drone af Bertel Bertelsen 2019.
Se flere billeder herunder.

 


Til toppen

 Kontakt Bestyrelsen:   Bestyrelsen

Sekretær: rikkeanders123@hotmail.com

Kontakt Webmaster: snoghoj@gmail.com

CVR-nr: 37645508  

Vejrmosegård web opdateret 05-06-23   ha-snoghoj