Bestyrelsen for Vejrmosegårds Grundejerforening, består pr. 10. Maj 2022,
af nedennævnte medlemmer med følgende opgavefordeling:

Formand: 
Lonnie Lindholm
Vejrmosegårds Alle 90
Tlf 6168 7005
lonnielindholm@gmail.com 
Sekretær:  
Rikke Eiberg
Vejrmosegårds Alle 53
Tlf. nr.  24645195
rikkeanders123@hotmail.com
Kasserer: 
Marlene Elkjær Nancke
Vejrmosegårds Alle 4
Tlf. nr.  26240161 marlene.nancke@ymail.com
Bestyrelsesmedlem:
Jan Monsen  (ansvarlig for fællesarealet)
Vejrmosegårds Alle 47
Tlf. nr.61302087
moby@post.tele.dk
Bestyrelsesmedlem:
Line Bøgh Pedersen
Vejrmosegårds Alle 49
Tlf. nr.
line@fonsie.dk
Bestyrelses medlem:  
Mette Hedmark  (kontakt til kommunen)
Vejrmosegårds Alle 7
Tlf. nr. 27120360
mchedmark@gmail.com
Bestyrelses suppleant:
Tina Prytz-Madsen
Vejrmosegårds Alle 96
Tlf. nr. 
prytzhansen@profibermail.dk
Bestyrelses suppleant:
Simon Hove Nielsen
Vejrmosegårds Alle 9
Tlf. nr. 25361114
moellebo59@gmail.com
Revisor:  
Elisabeth Hess
Vejrmosegårds Alle 78
Tlf. nr.  52159891
familien.aarosin@mail.tele.dk
    

 

Webmaster:  
Henning Andersen,
Vejrmosegårds Alle 54
Tlf.:  22 75 93 76
snoghoj@gmail.com

Grov-gartner
  
Aktivitets
udvalg:
 

Kristian Nørgaard, tlf. 20 77 46 50


Simon H. Nielsen, tlf. 25361114
 


Til toppen
 

Vejrmosegård web opdateret 23-05-22   ha-snoghoj